Gade og veje i Søndervig

Før de blev renoveret.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Hvordan gader og veje så ud inden de blev renoveret.
Billederne i denne serie er taget af: HAK, Jørgen Kirk, Brian Dixen og Bendt Christiansen.