Husker du: Hvide Sande fiskeri?

Hvide Sande Havn er en af Danmarks mest moderne fiskerihavne med gode servicefaciliteter og virksomheder.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Hvide Sande Havn ligger tæt på Nordsøens attraktive fiskepladser for såvel konsum- og rejefiskeri som industrifiskeri. Havnen har en hjemmehørende fiskeriflåde på 50 fartøjer med en samlet bruttotonnage på ca. 4.000 BT. Havnen anløbes af fartøjer fra hele Danmark, herunder industrifiskere og fartøjer fra lande omkring Nordsøen, der alle tiltrækkes af havnens gode beliggenhed og gode lossefaciliteter. Fiskemelsfabrikken 999 er største modtager af industrifisk.
Kilde:www.hvidesandehavn.dk