Husker du: Skjern Å-projektet

Skjern Å og ådalen blev skabt og formet ved slutningen af sidste istid for omkring 16.000 år siden. Her blev landskabet formet af smeltevandet fra den iskappen, der dækkede den nordlige og østlige del af Jylland. Skjern Å udspringer i Tinnet Krat i Midtjylland og løber ud i Ringkøbing Fjord, hvor den danner Danmarks eneste floddelta.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

Skjern Å er Danmarks største og mest vandrige å, og sammen med Gudenåen vel Danmarks eneste floder. Åen og dens mange tilløb afvander 2500 kvadratkilometer, ca. 11 procent af Jyllands areal. Længden af hele Skjern Å-systemet er godt 1500 km.

Hele ådalen har siden oldtiden været en frodig oase i det sandede Vestjylland. Åen har været livsnerven for de mennesker, der levede i området. Åen gav fersk vand og fisk, og engene omkring åen gav vildt og senere i historien basis for landbrug. Åen var tillige et vigtigt trafikknudepunkt. Der er fundet spor efter ruter over ådalen gennem 3000 år. Den vigtigste og mest kendte er Hærvejen. I forbindelse med genopretningen af åen er der fundet rester af en bro fra 1100-tallet ved Skjern Bådehavn. Der har også været færgefart over åen flere steder.
Kilde:www.skjernaa.info