No Friskole

Billeder fra No Friskole.

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem

No Friskole Startede i 1992, men måtte lukke i 2013 på grund af faldende tilgang af børn.
I de godt 20 år skolen eksisterede var det en aktiv skole og med stor opbakning fra sognet.
Billederne i denne serie er taget af: Brian Dixen og Jørgen Kirk.