Royalt besøg: Hotel Fjordgården

På Hotel Fjordgården var der travlt op til det royale besøg. Foto: Søren Palmelund

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem