Royalt besøg: Pigekoret

Mens regentparret ankom til Torvet og blev modtaget af købstadschef Ole Bøndergaard og handelsforeningens forkvinde Hanne Kobborg, sang Ringkøbing Pigekor. Foto: Brita Fynbo og Pia Morsing

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem