Royalt besøg: Stauning Whisky

Prins Henrik besøgte Stauning Whisky. Fotos: Lars Egelund og Tommy Kofoed

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem