Royalt besøg: V. Strandgade

Karetturen gik ned gennem V. Strandgade. Foto: Henrik Rasmussen

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem