Royalt besøg: Velkomst på Rådhuset

Besøget i Ringkøbing begyndte med en officiel velkomst på Rådhuset. Foto: Tommy Kofoed og Lisbeth Birkmose

venstre pil : forrige billede
højre pil : næste billede
p : gå en side tilbage
n : gå en side frem